Aktualności

Ujęcie księgowe kaucji do umów na czas nieokreślony.

Kaucja przy umowach na czas nieokreślony. Jak ująć ją w naszych dokumentach księgowych?  Sprawdź na co szczególnie należy zwrócić uwagę.

Często się zdąża, że zawarcie umowy z kontrahentem obliguje nas do wpłacenia kaucji. Jest to forma zabezpieczenia wykonania umowy. W przypadku, jeżeli jest to np. umowa najmu lokalu na czas nieokreślony to kaucja taka wynosi najczęściej równowartość czynszu za określoną liczbę miesięcy. Pod kątem podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, takie wpłaty nie są równoznaczne z powstaniem obowiązku podatkowego oraz uzyskaniem przychodu. Względem ujęcia podatkowego są one neutralne.

 

Ujęcie księgowe kaucji w księgach przedsiębiorcy

Wyzwanie pojawia się na etapie ujęcia tych kwot w księgach przedsiębiorcy, a następnie w dokumentach finansowych. Wspomniane płatności w momencie ich dokonania księgujemy na koncie pozostałe rozrachunki. Jest to istotne, ponieważ księgowanie dokonane na konto np. rozrachunki z dostawcami, mogłoby spowodować trudności przy kwalifikacji kwot w dokumentach finansowych.

 

Kwota kaucji w bilansie

Kolejnym krokiem jest ujęcie kwot w bilansie. Pierwsza rzecz, jaką musimy wziąć pod uwagę, to fakt czy umowa nie została wypowiedziana wedle wiedzy na dzień sporządzania dokumentu. Jeżeli nie posiadamy takiej informacji i umowa będzie dalej czynna, to kwotę kaucji kwalifikujemy jako aktywa trwałe w pozycji „inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”. Jeżeli po sporządzeniu, a przed zatwierdzeniem dokumentów finansowych umowa została wypowiedziana, a przez to koniec umowy nastąpi w okresie krótszym niż 12 miesięcy, to należy skorygować bilans, kwotę kaucji wykazać w pozycji „inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *