FAQ

Najcześciej zadawane pytania

Składki do ZUS firmy wpłacają w dwóch terminach.
Do 10-go dnia następnego miesiąca – firmy jednoosobowe (bez pracowników) opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15-go dnia następnego miesiąca – firmy zatrudniające pracowników lub zleceniobiorców.

Przelewy do ZUS od 01.01.2018 nie muszą już być odpowiednio opisywane.
Przedsiębiorca posiada indywidualny numer składkowy i wszystkie wpłaty na to konto dotyczą tylko konkretnego przedsiębiorcy. Wpłaty są zaliczane na poczet najstarszych zaległości. Opis przelewu może być dowolny np. „składki ZUS”.

Wpłaty należnych podatków dokonujemy w następujących terminach:

  • PIT – do 20go dnia następnego miesiąca
  • PPE (zryczałtowany podatek dochodowy) – do 20go dnia następnego miesiąca
  • VAT – do 25go dnia następnego miesiąca

Wpłaty podatków muszą być oznaczone identyfikatorem płatności.

  • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (PIT5, PIT5L)
  • zryczałtowany podatek dochodowy PPE
  • podatek od towarów i usług VAT7 lub VAT7K (kwartalny)
  • podajemy za jaki okres dokonujemy wpłaty w formacie MM/RRRR lub MM/RR
  • jeżeli dokonujemy wpłaty za kwartał zamiast MM wpisujemy odpowiedni numer kwartału

Tak, dla bezpieczeństwa obydwu stron, zawsze podpisujemy umowę podczas nawiązywania współpracy.

Współpracujemy z klientami zarówno przez kontakt bezpośredni, jak i online. Odległość jest nieistotna.

Jesteśmy dostępni dla naszych klientów i odpowiadamy na wszelkie pytania mailowo lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 884 760 920 lub przez e-mail: biuro@www.lpksiegowosc.pl

Tak, pomagamy, a nawet wyręczamy naszych klientów podczas procesu zakładania firmy.

Zajmujemy się zakładaniem firm (jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek), oferujemy całe spektrum księgowości, kadr i płac, wspieramy naszych klientów podczas konsultacji gospodarczych, oraz udostępniamy nasze zaplecze administracyjne. Dodatkowo zajmujemy się wnioskami do tarczy antykryzysowej.